Qorshee Booqashadaada

Qorshee Booqashadaada

Mar kale kusoo dhawoow Mia, mar kasta oo aad xiisaynayso inaad nasoo booqato. Qaybteena sawirada ayaa furan, ayadoo la dajiyay dhammaan tallaabooyinka kahortaga ee lagu taliyay—iyo dhawr waxyaabood oo kale—oo diyaar ah. Xasuusnoow astaamaheena “Ha taaban farshaxanka”? Iyo ilaaladeena amaanka ee soo dhawaynta leh? Wali halkaan ayay joogaan, ayadoo ay la jiraan habraacyada cusub ee xarunta si loo dhawro badqabka martida, shaqaalaha, iyo alaabaha madxafka yaala. Inaan waqtigaan xarunta furno waxay ka dhigan tahay inaan raacayno tilmaamaha ay soo saareen Xarunta Kahortaga iyo Xakameynta Cudurada (CDC), Waaxda Beeraha, iyo American Alliance of Museums.

Tallaabooyin gaar ah ee aan qaadayno si aan u difaacno amaanka martida madxafka iyo ayaa hoos lagu xusay. Waxaan sugaynaa inaan ku aragno, adoo bad qaba, qaybteena faxshaxanada. Waxaan si taxadar leh oo joogto ah ula soconaynaa waxtarka tilmaamahaan waqtiga ku haboon waxaana samayn doonaa isbadalo dheeraad ah marka loo baahdo.

Tigidhada

Diiwaan galinta guud waa bilaash. Tigidhada waqtigu ku qoran yahay ayaa loo baahan yahay si aad u gasho madxafka aadna uga qaybgasho bandhigyada gaarka ah. Ka qabso tigidhkaaga oonleenka, si toos ah usoo qaado, ama taleefanka ku codso: 612.870.3000.

Saacadaha uu hadda furan yahay madxafku

  • Monday: Closed
  • Tuesday: 10am-5pm
  • Wednesday: 10am-5pm
  • Thursday:  10am-9pm
  • Friday:  10am-5pm
  • Saturday:  10am-5pm
  • Sunday: 10am-5pm

Galitaanka, Tilmaamaha, iyo Baakinka

Fadlan ka gal kana bax xarunta Mia albaabka dhanka 3rd Avenue. Albaabada kale ee Mia way xirnaan doonaan ilaa ogaysiis danbe. Guji halkaan si aad u hesho qaabka ugu fiican ee aad ku gali karto Mia iyo xogta baakinka. Ka fiiri xogteena galitaanka xarunta halkaan.

Soo daabaco qariirada sawirada kahor intaadan booqan madxafka! Halkaan guji si aad u dulmarto, usoo dagsato, ama hadda daabacato.

Badqabka Martida

Maaskaraatiyada

Mia ayaa qasab uga dhigaysa maas garaatiga wajiga dadka martida ah iyo shaqaalaha. Sida ku cad sharciyada xaaladaha degdega ah, Magaalada Minneapolis waxay hadda ka doonaysaa qof kasta oo ka wayn da’da 2 sano inuu xidho maaskaraati markuu joogo goobaha dadwaynaha.

Kala Fogaanshaha Dadka

In la kala fogaado waa qasab. Fadlan ka fogoow 6 fiit (2 mitir) dadka kale ee martida ah mar kasta. Waxaan la socon doonaa dhammaan goobaha dadwaynaha si aan u raacno hanaanka kala fogaanshaha dadka; waxaan soo dhajinay boorar dhammaan xarunta si aan ugu boorino una xasuusino martida inay raacaan kala fogaanshaha dadka.

Si aan u fududayno in dadku kala fogaadaan, waxaan ku shaqayn doonaa 50% awoodeena ama kasii yar, shaqaalaha ayaana la socon doona tirada martida ku jira gudaha iyo banaanka goobaheena sawirada ee yaryar iyo meelaha kale ee dadwaynaha. Fadlan ku moogaysta goobaha sawirada ee yaryar boosna sii martida kale.

Aagag badan oo katirsan Mia ayaa kaliya loo ogolaan doonaa in laga galo lagana baxo hal marin.

Fadlan fiiri oo raac tilmaamaha dhammaan boorarka iyo sawirada ku dhagan sagxada. Jaranjarooyinka iyo wiishashka la raaco ayaa lagusoo koobi karaa kaliya kor ama hoos in loo raaco sidoo kale. Adeegsiga wiishka la raaco waxaa lagusoo koobi karaa hal koox markiiba.

Aadaabta Caafimaadka

Fadlan dhaq iyo/ama mari daawada farxalka kahor inta aadn taaban alaabaha yaala The Store. Alabaha faraha nadifiya ayaa laga heli karaa dhammaan dhismaha.

Kormeerada iyo Kooxaha

ooxaha ayaa la joojin doonaa ilaa ogaysiis danbe. Kullannada kooxaha ayaa lagusoo koobayaa wax yar 10 qof ilaa ogaysiis danbe.

Nadiifinta Dheeraadka ah

Dhaqan galinta xeeladaha yaraynta khatarta nadiifinta iyo marinta daawada jeermiska goobaha dadwaynaha iyo meelaha aadka loo taabto sida handaraabyada albaabada, batoonada wiishka la fuulo, mashiinnada risiidka , gacannada la riixo, geesaha jaranjarooyinka, qataarada musqulaha, qaanadaha, gacanada tuubada, iyo xirmooyinka biyaha ayaa ahaan doona muhiimad dheeraad ah. Shaqaalaha u xilsaaran nadaafada ayaa diirada saaraaya meelaha dadku aadka u taabtaan ayagoo adeegsanaayay agabka jeermiska dila ee ka diiwaan gashan Wakaalada Difaaca Bii’ada ee Maraykanka (EPA), ayadoo la raacaayo heerarka u dagsan Maamulka Badbqabka iyo Caafimaadka ee Shaqada (OSHA), tilmaamaha CDC, iyo tilmaamaha Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH).

Marka lagu daro farsamooyinka ugu fiican ee nadaafada, xakamaynada farsamada ayaa la dajin doonaa si loo yareeyo faafida cudurka, sida kordhinta hanaanka hawada ee Kululeynta, Qaboojinta Hawada iyo Xakameynta Hawada (HVAC) iyo kor u qaadista niaamka hawada la isku dhaafsado.

Su’aalaha ku aadan Booqashadayda

Haa. Waxaan ka codsanaynaa in dhammaan dadka martida ah?

inay xidhaan maas garaatiga kahor intaysan soo galin dhismaha. Sida ku cad sharciyada xaaladaha degdega ah, Magaalada Minneapolis waxay hadda ka doonaysaa qof kasta oo ka wayn da’da 2 sano inuu xidho maaskaraati markuu joogo goobaha dadwaynaha.

Qasab miyaad lagu fulinayaa kala fogaanshaha dadka?

Haa. Fadlan dhawr oo ilaali ka fogaanshaha 6 fiit (2 mitir) adigga iyo kooxdaada iyo dadka kale ee dhismaha ku jira.

Ma u baahanay tigidh?

Tigidh ayaa loo baahan yahay si aad u gasho Mia taasoo qayb ka ah xakamaynta tirada dadka loona dhawro kala fogaanshaha dadka. Tigidhada diiwaan galinta guud ayaa bilaash lagu helaa waqti ayayna leeyihiin.

ISidee ku helayaa tigidhka?

Ka qabso tigidhkaaga oonleenka barta tickets.artsmia.org, khadka taleefanka 612.870.3000 si toos ah ugasoo qaado albaabdka wadada 3rd Avenue.

Ma suurtagal baa booqashooyinka kooxdu?

Booqashooyinka kooxaha hadda lama heli karo. Waxaan codsanaynaa inaad dhawrto booqashadaada oo aad ku ekayso kooxahaaga adoo ku koobaaya wax ka yar 10.

Ma lasoo gali karaa jaakadayda iyo boorsada?

Qaybta la dhigto jaakada ayaa la xiri doonaa mana heli doonaan martidu.

Fadlan ka fakar inaad la timaado madxafka kaliya alaabaha aad doonayso inaad sidato intaad booqashada ku jirta. Sababo amaan awgood, waxaan xaq u leenahay inaan kormeerno dhammaan alaabaha la keeno gudaha iyo banaanka madxafkeena.

Tilmaamaha codka ah wali ma la heli karaa?

Mia kiro kuma bixin karto alaabaha xarunta dhexdeeda. Fadlan booqo artsmia.org/explore adoo ka galaaya aaladaada shaqsiga ah si aad u gasho Audio Stops, ArtStories, iyo qaybo kale si aad u aragto alaabaha yaala Mia. Waxaad arki kartaa in sheey leeyahay tusmada codka ah adoo galinaayay nambarka galitaanka ama ciwaanka godka baarista. Waxaad sidoo kale raadin kartaa calaamada midabka leh ee ku qoran leebalka. Ku qor nambarka godka baarista si aad u hesho codka.

Ma jiraan kormeerada bulshada?

Waqti xaadirkaan, Mia waxay hakisay kormeerada dadka ee tooska ah.

The Store at Mia ma furan yahay?

Haa! The Store at Mia waa furnaan doonaa saacadaha madxafku shaqaynaayo.

Qaybta kulanku ma furan tahay?

Haa! Qaybta Agra Culture Cafe way furnaan doonaan saacadaha madxafku furan yahay. The Mezzanine restaurant way xirnaan doontaa illaa ogaysiis danbe.